Het huidig bestuur wordt gevormd door:

Ylonka Postema
voorzitter
VACATURE
secretaris
Ans Brouwer
penningmeester
Anke Zwerver
cöordinator bijeenkomsten
Diana Been coördinator communicatie, website en Social Media
VACATURE coördinator communicatie, website en Social Media
Sintia Leidelmeyer ledenadministratie
Tineke Bakker
coördinator sponsoring
Webdesign + realisatie: Poiter Design