Het huidig bestuur wordt gevormd door:

Roelien de Jonge
voorzitter
Jeltsje Folmer
secretaris
Ans Brouwer
penningmeester en ledenadministratie
Anke Zwerver
cöordinator bijeenkomsten
Rita Renkema coördinator websitebeheer
Sintia Leidelmeyer
algemeen bestuurslid
Vacant
coördinator sponsoring
Vacant
coördinator LinkedIn
Vacant
coördinator marketing & communicatie

Martiniplaza 250

Bano 150

 Tol Secretarie 800

 AdeccoTopSecretariesLogo 150

BLG 150x100

 

Webdesign + realisatie: Poiter Design