Het huidig bestuur wordt gevormd door:

Roelien de Jonge
voorzitter
Marjan Niewzwaag
secretaris a.i.
Tieneke van der Meulen
penningmeester en ledenadministratie
Marjan Niewzwaag
coördinator SPiNnet
Christha Luppens
cöordinator bijeenkomsten
Rita Renkema coördinator websitebeheer
Sintia Leidelmeyer
algemeen bestuurslid
Vacant secretaris
Vacant
coördinator sponsoring
Vacant
coördinator LinkedIn
Vacant
coördinator marketing & communicatie

Martiniplaza 250

Bano 150

 Tol Secretarie 800

 AdeccoTopSecretariesLogo 150

BLG 150x100

 

Webdesign + realisatie: Poiter Design